Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Τα ψηφίσματα της 8ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Δ.Α.Θ.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας.Στην κατάμεστη αίθουσα του κέντρου μουσικών δραστηριοτήτων παρουσιάστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από το Δ.Σ ενώ ακολούθησε συζήτηση για τα πεπραγμένα αλλά και τους στόχους της νέας χρονιάς.

Κυρίαρχο συστατικό της εκδήλωσης το ενωτικό και συναδελφικό κλίμα ακόμα και σε ζητήματα όπου εκφράστηκαν επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις. Αποτέλεσμα αυτού του κλίματος ήταν και η έγκριση πολύ σημαντικών ψηφισμάτων τα οποία ξεκαθαρίζουν απόλυτα την, ούτως ή άλλως σαφή, θέση του Σωματείου πάνω σε επίκαιρα θέματα αλλά και θέτουν νέους στόχους.

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης κόπηκε και η παραδοσιακή βασιλόπιτα με το τυχερό φλουρί να μοιράζεται στους συναδέλφους των Δήμων Δέλτα και Ωραιοκάστρου. Σε όλους τους παρευρισκόμενους συναδέλφους μοιράστηκαν ατομικά γλυκίσματα ενώ κληρώθηκαν έξυπνα και χρήσιμα δώρα.

Διαβάστε τα τρία ψηφίσματα της Γ.Σ. παρακάτω :

Ψήφισμα 1ο
Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2013


8η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεση της στα σενάρια περί αποχώρησης των Δημοτικών Αστυνομικών και των Σωματείων τους από την ΠΟΕ-ΟΤΑ με σκοπό τη δημιουργία ξεχωριστής Ομοσπονδίας.


Η ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι και πρέπει να παραμείνει ο εκφραστής της βούλησης όλων των εργαζομένων στους ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Αστυνομικών παρά τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη φύση της εργασίας μας.

Σε τόσο δύσκολους καιρούς οι εργαζόμενοι οφείλουν να προστατεύσουν την ενότητα τους και να αποκηρύξουν κάθε διασπαστικό σενάριο που συμβάλλει στην περαιτέρω αποδυνάμωση κάθε διεκδίκησης.
Παράλληλα καλούμε την Ομοσπονδία να επιβεβαιώσει δυναμικά το ρόλο της και μην επιτρέψει να επαναληφθούν φαινόμενα καπελώματος από εκπροσώπους πρωτοβάθμιων Σωματείων αλλά σε συνεργασία μαζί τους να διεκδικήσει τα δίκαια των συναδέλφων.

Ψήφισμα 2ο

Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2013

8η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης εκφράζει τον προβληματισμό και την ανησυχία της για όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα περί αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και μετατροπής της σε Σώμα.

Η ανάγκη αλλαγών με σκοπό την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας είναι κοινά αποδεκτό αίτημα όλων των συναδέλφων αλλά απέχει παρασάγγας από τη γενικόλογη και αόριστη τοποθέτηση περί δημιουργίας Σώματος.

Οι αλλαγές πρέπει να προκύψουν μέσα από κατάθεση μελετών και προτάσεων των συλλογικών οργάνων, με επιχειρήματα και σαφείς προθέσεις, όπως και εκτενή και ειλικρινή συζήτηση με αποκλειστικό σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες διατηρώντας συγχρόνως το δημοτικό χαρακτήρα της υπηρεσίας.
Οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση στόχο έχει τον αποπροσανατολισμό των συναδέλφων και τη δημιουργία εντυπώσεων συνήθως λανθασμένων.

Ψήφισμα 3ο (σχέδιο)


ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τη Δημοτική Αστυνομία, σε όλη την ελληνική επικράτεια, αποτελεί πρότυπο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως προς το αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προσωπικού (μέσω διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π.), όσο και ως προς το πιστοποιημένο σύστημα αξιολόγησης της επαγγελματικής και ευρύτερης γνωστικής του επάρκειας από τις σχολές Δημοτικής Αστυνομίας μέσω γραπτών εξετάσεων.
Αναλυτικότερα, ο υψηλός δείκτης ανεργίας και η σημαίνουσα προοπτική για κοινωνική προσφορά, ώθησε πολλούς νέους επιστήμονες να συμμετάσχουν στην αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, διαγωνιζόμενοι με χιλιάδες άλλους συνυποψηφίους σε ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των τυπικών αλλά και σωματικών τους προσόντων (ειδικές επιδόσεις σε αθλήματα, σωματομετρικά κ.α.) μέσω διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π. Ο οξύς αυτός ανταγωνισμός στελέχωσε τις ανά δήμο Δημοτικές Αστυνομίες με στελέχη που διαθέτουν περισσότερα από τα επαρκή προσόντα, στελέχη τα οποία ακόμα και εάν έχουν προσληφθεί σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαθέτουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πτυχία, μεταπτυχιακούς, ακόμα και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, γεγονός που καθιστά τη Δημοτική Αστυνομία της Ελλάδος την Υπηρεσία με τον υψηλότερο δείκτη πιστοποιημένης γνωστικής επάρκειας ανάμεσα σε όλες τις Υπηρεσίες Αστυνομίας στην Ευρώπη.
Η ευρύτερη αυτή γνωστική πληρότητα του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας συμπληρώθηκε και αξιολογήθηκε αντικειμενικά με διαβαθμισμένες αποδόσεις σε γραπτές εξετάσεις από τα εκπαιδευτικά συμβούλια των σχολών Δημοτικής Αστυνομίας. Σχετικά με τις σχολές αυτές και τη φοίτηση-αποφοίτηση των στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας σας αναφέρουμε συνοπτικά: 
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης 70765 (ΦΕΚ Β 2351 19.11.2008) 
α) Η εκπαίδευση των επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).... Η εκπαίδευση παρέχεται από εκπαιδευτές ενταγμένους στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και διαρκεί έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η εκπαίδευση διαρκεί κατ' ελάχιστο 480 ώρες και πραγματοποιείται από τους ίδιους εκπαιδευτές οι οποίοι διδάσκουν και στα σεμινάρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σεμινάρια τα οποία αξιολογούνται στα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων με σχετική μοριοδότηση σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού. 
β) ο κύκλος της βασικής εκπαίδευσης των στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας υπερκαλύπτει εξαντλητικά το σύνολο των ειδικών αλλά και γενικών γνώσεων που απαιτούνται για την ενάσκηση των καθηκόντων τους καθώς ενδεικτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες στις οποίες το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις που προσομοιάζουν τις επικείμενες εξετάσεις αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων: 
1. Στοιχεία Δικαίου:
α) Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
β) Συνταγματικό
γ) Διοικητικό
δ) Αστικό
ε) Ποινικό
2. Οργάνωση και Λειτουργία ΟΤΑ - Δημοτική Αστυνομία (Αρμοδιότητες, Σχέση με άλλες Ελεγκτικές Αρχές και Σώματα)
3. Ποινική Δικονομία και Πρακτικές Εφαρμογές
4. Συνθετικές εφαρμογές Δικαίου- Μελέτη Περιπτώσεων - Προσομοιωτικά σενάρια
5. θέματα Τροχαίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)
6. Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό
7. Εργαστήριο Κοινωνικών θεμάτων
α) ΑΜΕΑ
β) Κοινωνική ένταξη και επανένταξη
γ) Τρίτη ηλικία
δ) Εθελοντισμός - ΜΚΟ
ε) Πρώτες Βοήθειες
8. Στοιχεία Ψυχολογίας
9. Πολιτική Προστασία - ρόλος της δημοτικής αστυνομίας
10. Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία
11. Περιβάλλον - Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω σας επισημαίνουμε ότι: λόγω των αξιοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και λόγω του υψηλού γνωστικού δείκτη (εξειδικευμένου και ευρύτερου) που πιστοποιείται τόσο από τους ίδιους εκπαιδευτές του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που επιμορφώνουν το προσωπικό σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες όσο και από τις αδιάβλητες γραπτές εξετάσεις των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας,

και σας καλούμε: 
α) να αναβαθμίσετε το ρόλο της Υπηρεσίας αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που επιπροσθέτως είναι το μόνο προσωπικό των Ο.Τ.Α. που έχει εκπαιδευτεί σε ειδικές σχολές και 
β) να το εξαιρέσετε από τυχόν νέα γραπτή αξιολόγηση που θα προσέκρουε σε νομικούς, διαδικαστικούς αλλά και ηθικούς ενδοιασμούς. 
Με τιμή,
Το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: