Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Η εγκύκλιος με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού» δεν αφορά τους εκπαιδευόμενους Δημοτικούς Αστυνομικούς

 Νέο άρθρο του δικηγόρου και καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη σχολή Δ.Α. Πτολεμαΐδας κ. Θαλή Μέλφου σχετικά με την πρόσφατή εγκύκλιο για την αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού λόγω εκλογών.

Πριν από δύο μέρες εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42781/28.7.2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού». Επειδή αρκετοί εκπαιδευόμενοι Δημοτικοί Αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν από τις Σχολές το Σεπτέμβριο, επικοινώνησαν μαζί μου και με ρώτησαν εάν η έκδοση αυτής της εγκυκλίου μπορεί να επηρεάσει το θέμα του διορισμού τους, παραθέτω μερικές σύντομες διευκρινήσεις για το ζήτημα:

Η εγκύκλιος αφορά το άρθρο 47 παρ. 18 του ν. 3848/2010, με το οποίο η αναστολή των προσλήψεων (η οποία ισχύει ήδη για το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3833/2010), επεκτάθηκε και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αυτό είναι ήδη γνωστό από το Μάιο, όταν και ψηφίστηκε η σχετική διάταξη. Προσοχή όμως: παρότι δεν προκύπτει ρητά από τη διάταξη, η αναστολή δεν αφορά το σύνολο του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Ειδικότερα, στην αναστολή των προσλήψεων βάσει της ανωτέρω διάταξης δεν υπάγεται το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι λόγοι της εξαίρεσης είναι νομικοί, οπότε δεν χρειάζεται να αναλυθούν εδώ. Δυστυχώς όμως η εγκύκλιος δεν αποσαφηνίζει ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν υπάγεται στην αναστολή των προσλήψεων.

Παρά την έλλειψη αυτή, λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα στον άμεσο διορισμό των εκπαιδευόμενων Δημοτικών Αστυνομικών που θα αποφοιτήσουν το Σεπτέμβριο, δεδομένου ότι στο νομοσχέδιο για τις εκλογικές δαπάνες των δημοτικών εκλογών, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, περιλαμβάνεται ειδική διάταξη που προβλέπει το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας, κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης των διορισμών λόγω των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Η διάταξη αυτή αφορά βέβαια άλλο λόγο αναστολής του διορισμού (λόγω προεκλογικής περιόδου), ωστόσο είναι ειδικότερη και συνεπώς υπερισχύει της γενικής διάταξης του άρθρου 47 παρ. 18 του ν. 3848/2010. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η εγκύκλιος δεν απαγορεύει το διορισμό του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, απλώς δεν διευκρινίζει ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν υπάγεται στην αναστολή.

Επειδή όμως στην Ελλάδα δυστυχώς η Διοίκηση συχνά εφαρμόζει τις εγκυκλίους και όχι τους νόμους, πρόβλημα μπορεί να προκύψει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι Δήμοι αγνοήσουν τον νόμο και εφαρμόσουν την εγκύκλιο. Ακόμη και τότε πάντως οι Δήμαρχοι οφείλουν και πάλι να εκδώσουν την πράξη διορισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την αποφοίτηση των νέων Δημοτικών Αστυνομικών από τις Σχολές, αφού η εγκύκλιος δεν είναι νόμος, αλλά απλό έγγραφο για εσωτερική χρήση, συνεπώς τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο δεν έχουν καμία νομική ισχύ αν έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο (φαινόμενο δυστυχώς πολύ συνηθισμένο στην πράξη).

Σε κάθε περίπτωση, το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει μία νεώτερη διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την ψήφιση του νόμου που περιλαμβάνει τη διάταξη για το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας, κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης των διορισμών λόγω των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν υπάγεται στην αναστολή των προσλήψεων του άρθρο 47 παρ. 18 του ν. 3848/2010 και συνεπώς οι Δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν κανονικά στο διορισμό των αποφοίτων από τις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας, με την έκδοση από τον οικείο Δήμαρχο της πράξης διορισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την αποφοίτηση.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: