Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του πολίτη.

Με σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επιβεβαιώνει το χθεσινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και παράλληλα κάνει γνωστές λεπτομέρειες της εν λόγω ΚΥΑ. Είναι πλέον οριστικό ότι οι συνάδελφοι άνω των 45 ετών  δεν θα έχουν την επιλογή ένταξης στην ΕΛ.ΑΣ ενώ και για αυτούς που θα επιλεγούν δεν προβλέπεται , προς το παρόν τουλάχιστον, κάτι που θα τους εξασφαλίζει την παραμονή  στον τόπο διαμονής τους. Η επιβολή ηλικιακού κριτηρίου πάντως δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης όσον αφορά την αξιοποίηση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών σε αρμοδιότητες και καθήκοντα που ούτως ή άλλως ασκούσαν μέχρι και την κατάργηση της Υπηρεσίας. Αλήθεια οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ όταν ξεπερνούν τα 45 χρόνια  απολύονται , μετατάσσονται ή μήπως συνεχίζουν να εργάζονται σε άλλα πόστα ;
Ακολουθεί η ανακοίνωση.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια, για την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.
Ειδικότερα, με την απόφαση καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, οι προς ένταξη δημοτικοί αστυνομικοί πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένα προσόντα για να ενταχθούν στο Σώμα. Ενδεικτικά:
  • Πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην κ.υ.α.
  • Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  • Να είναι υγιείς και να διαθέτουν κατάλληλα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα.
  • Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,65.
  • Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για ποινικά αδικήματα, τα οποία ρητά αναφέρονται στην κ.υ.α, καθώς και να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή.
Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής τους, όσοι δημοτικοί αστυνομικοί περιληφθούν στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., θα καλούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξεταστούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αρμόδιες Επιτροπές του Σώματος.
Στη συνέχεια, Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας των ενδιαφερομένων και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια που τίθενται (δηλαδή την ενδεχόμενη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και την κατοχή άδειας οδήγησης), καθώς και τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων.
http://www.mopocp.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: