Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τέλος στην αναμονή πολλών συναδέλφων που επιθυμούν να μεταταγούν από Δημοτική Αστυνομία ενός Δήμου σε αντίστοιχη Υπηρεσία άλλου Δήμου με πέντε έτη προϋπηρεσίας, (αντί για οκτώ που απαιτούνται μέχρι σήμερα), αναμένεται να δώσει η ψήφιση σχεδίου νόμου που θα κυρώνει την απo 31.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις. 
Το εν λόγω σχέδιο νόμου που κατατέθηκε εχθές (11/02/2013) στο Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 14
Μετάταξη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σε αντίστοιχη Υπηρεσία Δήμου
Η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3731/2008 κρίνεται απαραίτητη, καθώς μετά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία της Χώρας και τη συνακόλουθη ανάδυση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, παρέχεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας να αιτηθούν τη μετάταξή τους σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας δήμου της επιλογής τους, αφού θα έχουν διανύσει πενταετία στο φορέα στον οποίο έχουν προσληφθεί, αντί της οκταετίας που ίσχυε πριν.

Στην ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξομοιώνεται ο χρόνος χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού με τον προβλεπόμενο (Ν.3986/2011) για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

Το Σ.Δ.Α.Θ. θα παρακολουθεί την εξέλιξη-ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου και θα επανέλθει με νέα ανάρτηση εφόσον ψηφιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: