Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ για το επίδομα θέσης ευθύνης του υποδιευθυντή Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                  Αθήνα,  19/6/2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                          Αρ.Πρωτ.2/45042/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ :Β’
Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Μελίδη
 :210 33 38 392
fax :210 33 38 208
e-Mail: d22@glk.gr
ΠΡΟΣ: Δήμο Αγίου Νικολάου
Οικονομική Υπηρεσία
Γραφείο Μισθοδοσίας
Ρ. Καπετανάκη 7
721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΜΑ: «Επίδομα θέσης ευθύνης σε Υποδιευθυντή Δημοτικής Αστυνομίας».

ΣΧΕΤ: Υπ΄ αριθ.11409/31-5-2012 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας,
σας πληροφορούμε ότι οι απόψεις της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να ισχύουν όπως αυτές
έχουν διατυπωθεί στο αριθ.2/92950/0022/20-12-2011 έγγραφό μας.
Συνεπώς, ο Υποδιευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος
θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του ν.4024/2011 διότι δεν προΐσταται οργανικής μονάδας
(Υποδιεύθυνσης).

Εσωτ.Διαν.:Δ22-Β’

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
Παύλος Ξένος

Δεν υπάρχουν σχόλια: