Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Νομική άποψη: Άδειες μητρότητας, εθελούσια κινητικότητα, διδακτορικά: Ορισμένες διευκρινήσεις

Άρθρο του συνεργαζόμενου με το Σ.Δ.Α.Θ. δικηγόρου και εκπαιδευτή Συνταγματικού Δικαίου της σχολής Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας κ. Θαλή Μέλφου.

Με αφορμή ερωτήσεις που δέχθηκα τις τελευταίες μέρες σχετικά με κάποια ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των Δημοτικών Αστυνομικών, θεωρώ χρήσιμο οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά να δημοσιοποιηθούν, καθώς ενδεχομένως ενδιαφέρουν αρκετούς. Διευκρινίζεται πάντως εκ των προτέρων ότι πρόκειται για προσωπικές νομικές εκτιμήσεις, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει εκφράσει την άποψή του ως προς τα θέματα αυτά.

Tα ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται κυρίως οι απορίες είναι τα εξής:

1. Οι γυναίκες πρώην Δ.Α. οι οποίες κατά το χρόνο κατάργησης της υπηρεσίας βρίσκονταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχουν γεννήσει πρόσφατα, ρωτούν εάν προστατεύονται νομικά λόγω της κατάστασής τους. Τι ισχύει:

Σύμφωνα με το νόμο, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυση της υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, καθώς και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό. Η προστασία αυτή ισχύει καταρχήν για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, αλλά έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

Στην παρούσα φάση, δηλαδή κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, οι κυοφορούσες/μητέρες δεν προστατεύονται, και αυτό επειδή η διαθεσιμότητα δεν συνιστά απόλυση. Αντίθετα, εάν μετά το τέλος του οκταμήνου της διαθεσιμότητας υπάρξει απόλυση, τότε ενεργοποιείται η προστασία του νόμου, απαγορεύεται δηλαδή η απόλυσή τους για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Αυτό προϋποθέτει βέβαια το «κακό» σενάριο, ότι δηλαδή δεν θα έχει γίνει μετάταξη των Δημοτικών Αστυνομικών σε άλλες υπηρεσίες έως το τέλος του οκταμήνου της διαθεσιμότητας. Αντίθετα, εάν εντός του οκταμήνου της διαθεσιμότητας πραγματοποιηθεί η μετάταξη (οπότε δεν τίθεται πλέον θέμα απόλυσης), τότε οι κυοφορούσες/μητέρες δικαιούνται να ζητήσουν από τη νέα υπηρεσία τους τις άδειες μητρότητας που προβλέπονται στο νόμο.

Τέλος, ένα ειδικότερο ερώτημα στην ίδια θεματική: εάν μετά τη μετάταξη απαιτηθεί η εκπαίδευση των μετατασσόμενων σε κάποια σχολή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013, το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες δεν θα μπορούν ενδεχομένως να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση λόγω εγκυμοσύνης, δεν σημαίνει ότι χάνουν το δικαίωμα της μετάταξης. Οι συγκεκριμένες θα μεταταγούν κανονικά και απλώς θα εκπαιδευτούν αργότερα. Αυτό έχει συμβεί και κατά το πρόσφατο παρελθόν με τις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας. Όσες γυναίκες δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη σχολή λόγω εγκυμοσύνης, δεν έχασαν το δικαίωμα διορισμού τους, αλλά απλώς εκπαιδεύτηκαν αργότερα.

2. Πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε διάταξη με την οποία επιτρέπεται στους υπαλλήλους που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας (δηλαδή να αυτοεξαιρεθούν από τη μετάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου Διοικητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013), εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση το αργότερο έως τις 4.10.2013. Ωστόσο, έως σήμερα (4.10.2013) δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος στον οποίον περιέχεται η συγκεκριμένη διάταξη. Ερωτάται εάν αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας, λόγω παρόδου της προθεσμίας.

Η απάντηση είναι ότι κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να χαθεί και καμία προθεσμία δεν μπορεί να εκπνεύσει προτού ακόμη δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. ο νόμος που τα προβλέπει. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν χάσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης. Θα πρέπει πάντως να υπάρξει τροποποίηση του νόμου, ώστε να διορθωθεί η ημερομηνία και να τεθεί μια νέα προθεσμία, εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

3. Ερωτάται τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία έχει εγκριθεί η διδακτορική διατριβή, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος προβλέπει ότι η διαδικασία χορήγησης της διατριβής ολοκληρώνεται από την έγκριση της διδακτορικής διατριβής από την οικεία Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Από το χρονικό αυτό σημείο ο υποψήφιος αποκτά πλέον την ιδιότητα του διδάκτορα και όχι από την αναγόρευσή του σε διδάκτορα που γίνεται στη συνέχεια κατά τους ορισμούς του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών. Η τελευταία αυτή πράξη έχει απλώς διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Επομένως, για όσους έχει εγκριθεί η διατριβή τους έως την 23.9.2013, αλλά έως την ημερομηνία αυτή δεν έγινε και η αναγόρευσή τους σε διδάκτορα, θεωρούνται κάτοχοι διδακτορικού από την ημερομηνία έγκρισης της διατριβής τους, και συνεπώς υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και παραμένουν στο Δήμο, εκτός βεβαίως αν θελήσουν οι ίδιοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας, βάσει της πρόσφατης διάταξης για την οποία έγινε λόγος παραπάνω.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με πρόσφατη εγκύκλιό του ζήτησε από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4172/2013, να κρίνουν οι ίδιες τα ζητήματα εξαιρέσεων από το καθεστώς διαθεσιμότητας. Με απλά λόγια, το Υπουργείο πετάει το μπαλάκι στους Δήμους, οι οποίοι μέχρι τώρα ρωτούσαν το Υπουργείο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό συνεπάγεται ότι ενδεχομένως για το ίδιο θέμα να υπάρξουν διαφορετικές λύσεις από Δήμο σε Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: