Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Ενημέρωση σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας προσλήψεων από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2013
                                                                                                   
                                                           
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣυνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο του ΥΔΙΜΗΔ με αρ.πρωτ.ΕΜΠ772/30-7-2013,  προς  τις Διευθύνσεις Προσωπικού όλων των Δήμων που έχουν Δημοτικούς Αστυνομικούς, ζητούνται εντός δέκα (10) ημερών να σταλούν τα δικαιολογητικά που αφορούν στην πρόσληψη των Δ.Α , όπως προβλέπονταν από τις οικείες προκηρύξεις πρόσληψης τους. Ενδεικτικά αναφέρονται :

α) Οι σχετικές προκηρύξεις
β) Πίνακας σειράς κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού και πρακτικό ανάρτησης.
γ)Απόφαση πρόσληψης
δ) Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών
ε)Τίτλους ξένων γλωσσών
στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ΑΔΤ
ζ) Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης
η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
θ)Τυχόν βεβαίωση του προέδρου του οικείου συλλόγου πολυτέκνων κλπ
ι)Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας
ια) Αποδεικτικό στοιχείο γνώσης χειρισμού Η/Υ
Επίσης με το ίδιο έγγραφο ζητείται να γίνει γνωστή η διαδικασία πρόσληψης για κάθε ένα Δημοτικό αστυνομικό ( διαγωνισμός, μετάταξη κλπ).

Όπως γίνεται αντιληπτό τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να βρίσκονται μέσα στους υπηρεσιακούς φακέλους με ευθύνη των διευθύνσεων προσωπικού που χειρίστηκαν τις διαδικασίες πρόσληψης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλουμε άμεσα να ελέγξουμε τους ατομικούς μας φακέλους για να διαπιστωθεί τυχόν παράλειψη.

Όσον αφορά τη Διεύθυνση προσωπικού του Δήμου Θεσ/νίκης δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί η οποιαδήποτε παράλειψη θα ενημερωθεί άμεσα ο ενδιαφερόμενος προκειμένου  να σταλούν πλήρη στοιχεία προς το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

1 σχόλιο:

Ε.Κ.Ε.Δ.Α. είπε...

Τα δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί στις Περιφέρειες, που προκήρυξαν το διαγωνισμό. Η Περιφέρεια Αττικής κράτησε τα πρωτότυπα και ουδέποτε έστειλε τα έγγραφα που είχαν κατατεθεί στο Δήμο Αθηναίων.

Είναι γεγονός ότι οι φάκελοι έχουν τεράστιες ελλείψεις, και είναι δεδομένο ότι κάποια από τα αρχικά δικαιολογητικά δεν θα μπορέσουν να ανακτηθούν.

Κοίνώς, λίγο πριν τη διάλυση, το μπάχαλο καλά κρατεί...