Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Δε μεταφέρεται τελικά η Εργατική Πρωτομαγιά για το δημόσιο - Έγγραφο ΥΔιΜΗΔ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013 
Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448 


 ΘΕΜΑ: «Εορτασμός 1ης Μαΐου 2013». 

 Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
 Νίκος Μιχαλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: