Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Aπάντηση του ΥΠ.ΟΙΚ σε ερώτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης μετά τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αθήνα, 28/3/2013
Αρ.Πρωτ.2/25235/0022
Σχετ.2/25242/0022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ :Β’


ΠΡΟΣ:
 Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκτελεστική Επιτροπή
Καρόλου 24
104 37 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ:
Ελεγκτικό Συνέδριο
Τσόχα & Βουρνάζου 4
101 68 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: «Επίδομα θέσης ευθύνης».
ΣΧΕΤ: Υπ΄ αριθ.204 και 207/5-3-2013 έγγραφά σας.


Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας εγγράφων, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι οι απόψεις της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να ισχύουν όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο αριθ.2/52492/0022/23-7-2012 έγγραφό μας. Σχετικό και το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952/12-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Εσωτ.Διαν.:Δ22-Β’


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σπυρίδων Ντάνος


Ακολουθεί το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952/12-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αναφέρεται στην παραπάνω απάντηση του ΥΠ.ΟΙΚ :
Δεν υπάρχουν σχόλια: