Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Διαβάστε την Απόφαση Δημάρχου με τις τοποθετήσεις των υπαλλήλων στις νέες Οργανικές Μονάδες και τον ορισμό των προϊσταμένων στον Δήμο Θεσ/νίκης

Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση 1624 του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 20/03/2013 και με θέμα : Εφαρμογή νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης - Τοποθετήσεις υπαλλήλων στις νέες οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις , διευθύνσεις , τμήματα) και ορισμός αναπληρωτών κ προϊσταμένων αυτών. Οι τοποθετήσεις-ορισμοί για την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ξεκινούν από την σελίδα 4 :

Δεν υπάρχουν σχόλια: