Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Περί διαθεσιμότητας και Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο του συνεργαζόμενου με το ΣΔΑΘ δικηγόρου και εκπαιδευτή Συνταγματικού Δικαίου της σχολής Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας κ. Θαλή Μέλφου.


Σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, σε συζήτηση για ενδεχόμενες απολύσεις υπαλλήλων (μέσω του μέτρου της διαθεσιμότητας), έγινε λόγος και για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας αναφέρθηκε ως παράδειγμα υπαλλήλων που έχουν διοριστεί «με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ». Δημιουργήθηκε μάλιστα η εντύπωση ότι, εφόσον υπάρξουν απολύσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι Δημοτικοί Αστυνομικοί κινδυνεύουν περισσότερο (σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες υπαλλήλων), αφενός λόγω του τρόπου διορισμού τους, αφετέρου επειδή, λόγω του ότι ανήκουν σε ειδικό κλάδο, δεν είναι δυνατό να μεταταγούν σε άλλες θέσεις.

Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις σχετικά με το τι ισχύει με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η διαθεσιμότητα με κριτήριο τον τρόπο πρόσληψης αφορά μόνον το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων και όχι τους μόνιμους υπαλλήλους, όπως είναι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

2. Ανεξαρτήτως αυτού, ακόμη και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των παραπάνω ειδικοτήτων, ο νόμος δεν κάνει πουθενά λόγο για υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί «με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ», αλλά για υπαλλήλους «οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας». Η διαφορά είναι σημαντική, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις προσλήψεων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ακόμη και εάν δεν έχουν γίνει μέσω ΑΣΕΠ, και τέτοιες είναι όλες εκείνες που έγιναν κατόπιν προκήρυξης που όριζε τις θέσεις που έπρεπε να καλυφθούν, καθόριζε συγκεκριμένα τυπικά προσόντα για την κάθε θέση, έθετε κριτήρια αξιολόγησης των προσόντων αυτών (μοριοδότηση), προέβλεπε επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, δυνατότητα ένστασης κλπ. Το κριτήριο, επομένως, δεν είναι εάν οι προσλήψεις έγιναν με διαδικασία «μέσω ΑΣΕΠ», όπως κατά κόρον λέγεται και γράφεται, αλλά εάν έγιναν σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ακόμη και εκτός ΑΣΕΠ.

3. Η διαθεσιμότητα προβλέπεται και για τους μόνιμους υπαλλήλους, εφόσον καταργηθεί η θέση που κατέχουν, δεν εξαρτάται όμως από τον τρόπο διορισμού τους. Επίσης, η διαθεσιμότητα στους μόνιμους υπαλλήλους δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε απόλυση, αλλά μπορεί να οδηγήσει στη μετάταξή τους (εκούσια ή υποχρεωτική), στην προσωρινή τοποθέτησή τους σε άλλη υπηρεσία ή στην υπαγωγή τους σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

Συνοψίζοντας, ακόμη και εάν ληφθεί υπόψη ως κριτήριο για τη διαθεσιμότητα ο τρόπος διορισμού, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν κινδυνεύει περισσότερο σε σχέση με όσους υπαλλήλους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ (επισημαίνεται ότι ο διορισμός του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας με διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ έχει κριθεί σύμφωνος με το Σύνταγμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας). 

Εξάλλου, εάν υποτεθεί ότι αποφασίζεται η συγχώνευση ή και η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αυτό δεν σημαίνει ότι το προσωπικό της απολύεται υποχρεωτικά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα της μετάταξης σε άλλη υπηρεσία (είτε μετά από μετεκπαίδευση, είτε και χωρίς αυτή), εφόσον οι μετατασσόμενοι κατέχουν, ή αποκτήσουν μέσω της μετεκπαίδευσης, τα τυπικά προσόντα που τους επιτρέπουν να καλύψουν άλλες θέσεις (σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε τη Δημοτική Αστυνομία ως παράδειγμα υπηρεσίας στην οποία υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι με αυξημένα τυπικά προσόντα, οι οποίοι απασχολούνται σε καθήκοντα κατώτερα των προσόντων τους). Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε τις εξελίξεις…

Θαλής Μέλφος

Δεν υπάρχουν σχόλια: