Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Συνήγορος του Πολίτη: Ζητά αλλαγή στις βεβαιώσεις παραβάσεων του ΚΟΚ

Την αλλαγή της υφιστάμενης διαδικασίας βεβαίωσης των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους δήμους ζητεί από τον υπουργό Εσωτερικών ο Συνήγορος του Πολίτη. 


Συγκεκριμένα σε σχετικό πόρισμα προτείνει... 

-Νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των δήμων για βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ. εντός τριών ετών από την ημερομηνία της παράβασης και την κτήση της κλήσης.

 -Αντικατάσταση του εντύπου της κλήσης με έντυπο το οποίο θα επικολλάται στο όχημα (αυτοκόλλητο). 

-Θέσπιση του δικαιώματος του «παραβάτη» για την καταβολή του ποσού του προστίμου στο ήμισυ σε συγκεκριμένο διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης από τον δήμο. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, διερεύνησε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών, σχετικά με δύο ζητήματα: 

Πρώτον, τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην ενημέρωση των πολιτών από τους δήμους περί των οφειλών τους που προέρχονται από την επιβολή προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν έως και 23-2-2007 (ημερομηνία τροποποίησης διατάξεων του παλαιού Κ.Ο.Κ.) λόγω παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί παράνομης στάσης και στάθμευσης. 

Δεύτερον, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ασφαλή τοποθέτηση στα οχήματα του εντύπου της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην λαμβάνουν γνώση της κλήσης. «Ο βασικός λόγος δημιουργίας όλων των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί από τη διερεύνηση των ανωτέρω αναφορών», σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, «είναι το μεγάλο χρονικό περιθώριο που διαθέτουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, προκειμένου να αναζητήσουν καταρχάς τους οφειλέτες των ποσών των προστίμων και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξής τους για παραβάσεις που τελέσθηκαν μέχρι 23-2-2007 (ημερομηνία τροποποίησης διατάξεων του παλαιού Κ.Ο.Κ.). 

Αποτέλεσμα αυτής της χρονικής ευχέρειας των δήμων είναι οι ενδιαφερόμενοι-«παραβάτες» να καταλήγουν να λάβουν γνώση για πρώτη φορά μιας παράβασης που φέρονται να είχαν διαπράξει, πολλά έτη μετά από τον χρόνο πραγματοποίησής της (ακόμη και μετά από δέκα έτη)» «Συνέπεια των ανωτέρω», καταλήγει ο Συνήγορος, «είναι να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες στους πολίτες τόσο για την τέλεση της ίδιας της παράβασης, όσο και για το ενδεχόμενο να έχει ήδη εξοφληθεί το χρέος, αλλά να μην μπορούν να το αποδείξουν αφού μετά από τόσα χρόνια είναι λογικό να μην έχουν κρατήσει τη σχετική απόδειξη πληρωμής. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η αδυναμία του πολίτη να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης της παράβασης, καθώς επίσης και η αδυναμία εξόφλησης του ποσού του προστίμου στο ήμισυ».

(Αναδημοσίευση από : lamiareport.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: