Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Ριζικές αλλαγές στις προϋποθέσεις λειτουργίας των K.Y.E.

Άρθρο του δικηγόρου Δημήτριου Κορωνάκη*

Μετά από 30 χρόνια (!) άλλαξε η Υγειονομική διάταξη για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Δημοσιεύτηκε πρόσφατα (8-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2718 τεύχος β') η νέα υγειονομική διάταξη, που θα ισχύει από 23-10-2012, σύμφωνα με την οποία επέρχονται ριζικές αλλαγές, σε σχέση με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.

Μεταξύ των θετικών αλλαγών συγκαταλέγεται ότι δεν υπάρχει πλέον η αυστηρή κατηγοριοποίηση των καταστημάτων, π.χ. πιτσαρία, σνακ μπαρ, αναψυκτήριο, καφετέρια, αλλά υπάρχουν γενικές κατηγορίες, όπως επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ή επιχειρήσεις αναψυχής. Έτσι σταματάει το άγχος του κάθε επιχειρηματία αν μπορεί να προσθέσει ένα νέο πιάτο φαγητού στο κατάστημά του ή αν θα μπορεί να προσφέρει ένα συνοδευτικό πιάτο με τα προσφερόμενα ποτά. Δίνεται πλέον βαρύτητα στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, που συναρτάται με την ύπαρξη του κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

Ακόμα, επιτρέπεται σε ορόφους πολυκατοικιών, όπου στεγάζονται και κατοικίες, η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό προϋποθέσεις.

Επίσης επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος - shop in shop) και αντιστρόφως. Μπορεί δηλαδή πλέον μέσα σ' ένα γυμναστήριο ή εμπορικό κατάστημα να λειτουργήσει και καφετέρια ή αναψυκτήριο κ.λ.π., όπως επίσης σ΄ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να λειτουργήσει κομμωτήριο.

Υποχρεωτικά πλέον για όλα τα κέντρα διασκέδασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, γνωμοδοτεί το συμβούλιο θεάτρων και κινηματογράφων για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Αλλαγές στα θέματα της χρήσης μουσικής των καταστημάτων:
Από την πρώτη ανάγνωση της νέας υγειονομικής διάταξης, προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται πλέον στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν είναι κέντρα διασκέδασης, να κάνουν χρήση μουσικών οργάνων με ενισχυτές και μεγάφωνα (live music), με μέγιστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80db. Αυτό συνάγεται από την απάλειψη του σχετικού περιορισμού που υπήρχε στην καταργούμενη υγειονομική διάταξη.
Επιτρέπεται πλέον ρητά η χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σ΄αυτήν.

Μεταβατικές διατάξεις, ευνοϊκές για τα υπό ίδρυση καταστήματα, προβλέπονται στην νέα υγειονομική νομοθεσία.

Οι ασάφειες και οι αοριστίες:
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κατάργηση του ελάχιστου απαιτούμενου εμβαδού για την ίδρυση ενός καταστήματος, η κατάργηση του ελάχιστου εμβαδού του κάθε επιμέρους χώρου του καταστήματος (π.χ. παρασκευαστήριο, χώρος πλύσης σκευών κ.λ.π.), καθώς και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αποχωρητηρίων. Αντ' αυτών υπάρχουν αόριστες εκφράσεις, όπως π.χ. ο αριθμός των αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ΄αυτήν. Αντίστοιχες εκφράσεις υπάρχουν και για τις προϋποθέσεις άλλων χώρων, όπως π.χ. του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας, που ορίζει ότι θα πρέπει να είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων. Διαφορετικές προϋποθέσεις θα μπορεί να θέτει η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία στην Αθήνα, διαφορετικές στην Θεσσαλονίκη, διαφορετικές στην Κρήτης κτλ.. Κρίση και άποψη που μπορεί να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κρίση και άποψη μίας άλλης όμορης αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας.

Το μεγάλο πρόβλημα:
Με ποιους όμως κανόνες η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει και θα κρίνει αν οι χώροι κάθε καταστήματος πληρούν τις αόριστες αυτές έννοιες της νέας υγειονομικής διάταξης;
Θα επαφίεται ο κάθε επιχειρηματίας στην προσωπική άποψη και εκτίμηση του κάθε υπαλλήλου; Και πως θα προστατεύεται ο κάθε επιχειρηματίας;

Ανασφάλεια δικαίου:
Τέτοιες όμως ρυθμίσεις κλονίζουν την απαιτούμενη αρχή της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στις δράσεις της διοίκησης. Επιπλέον αφήνουν περιθώρια δημιουργίας φαινομένων διαφθοράς, με αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας να παρέμβουν, διότι η κρίση της καταλληλότητας ή μη ενός χώρου ή ενός καταστήματος εν γένει επαφίεται στην ανέλεγκτη κρίση των αρμοδίων υπαλλήλων και δεν υπάρχουν σαφή σημεία αναφοράς, για τον έλεγχο της ορθότητας της κρίσης τους.

Οι τελευταίες επισημάνσεις θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν αντιληπτές από τους αρμόδιους, προκειμένου να διορθωθούν τα προβλήματα αυτά της υγειονομικής διάταξης, πριν γίνουν προβλήματα των επιχειρηματιών.

*Το δικηγορικό γραφείο "Κορωνάκης κ Συνεργάτες" ασχολείται από 1990 αποκλειστικά με θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών & λειτουργία των καταστημάτων) και με θέματα gaming law

(Αναδημοσίευση από : taxalia.blogspot.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια: