Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Έγγραφο της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ΚΕΔΕ για την απαίτηση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας στην καταγραφή των συνταξιούχων

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 1148

Προς:
Πρόεδρο και Μέλη
του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
Γ. Γενναδίου 8
106 78 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε το με αριθμ. πρωτ.: οικ.34338/11-9-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απαντά σε αίτημα του Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη «συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διενέργεια της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων του ιδρύματος κατά το τρέχον έτος».

Στο έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικά ζητείται από τους Δήμους και το προσωπικό τους να αναλάβουν το δύσκολο και επίπονο έργο της απογραφής των συνταξιούχων. Το ειρωνικό είναι, σύμφωνα με το έγγραφο, ότι αυτό «συνάδει με τη φιλοσοφία που διαπνέει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) και ειδικότερα με την κοινωνική αποστολή που οφείλει να υπηρετεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Παραβλέποντας ότι ο «Καλλικράτης» το μόνο που έφερε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η οικονομική και θεσμική κατάρρευση, σας ζητούμε όπως τους ενημερώσετε ότι το προσωπικό των Δήμων δεν φθάνει για να εφαρμόσει τις αρμοδιότητες που έχουν οι Ο.Τ.Α. λόγω της έλλειψης προσωπικού ενώ από πουθενά δεν προβλέπονται στους Δημοτικούς Υπαλλήλους και Δημοτικούς Αστυνόμους τέτοια καθήκοντα.

Η αποδοχή του αιτήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για τη μεταφορά δεκάδων αρμοδιοτήτων με ιδιαίτερο πολιτικό και οικονομικό κόστος.

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλούνται να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που υπάρχουν από την ανάληψη τέτοιας αρμοδιότητας και να την αρνηθούν.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

             Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

   Θέμης Μπαλασόπουλος      Γιάννης Τσούνης


Σχόλιο ΣΔΑΘ : Η απογραφή των συνταξιούχων του ΙΚΑ έχει ξεκινήσει από τη 1 -7-2012 και ολοκληρώνεται, μετά και την παράταση που δόθηκε, την επόμενη Παρασκευή 5-10-2012. Όπως συνέβη και προ λίγων μηνών με την απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, όπου η Δημοτική Αστυνομία ενεπλάκη άμεσα με τη παραλαβή δικαιολογητικών από τους ανίκανους προς μετακίνηση και επικοινωνία συνταξιούχους, έτσι και τώρα το ΙΚΑ χωρίς να ρωτήσει κανένα ενημέρωσε μέσω επιστολής τους συνταξιούχους ότι σε περίπτωση βαριάς ασθένειας ή αναπηρίας που καθιστούν αδύνατη την επικοινωνία και την παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο άτομο, η Δημοτική Αστυνομία ή η ΕΛΑΣ θα χορηγεί βεβαίωση ζωής προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή. Όσο και αν ψάξαμε, όσους και αν ρωτήσαμε δεν κατέστη δυνατόν να μάθουμε ποια είναι η διαδικασία έκδοσης αυτής της βεβαίωσης ούτε ποιος είναι αρμόδιος να την εκδίδει με συνέπεια την άρνηση, όπως ήταν φυσικό, εμπλοκής σε μια τέτοια διαδικασία. Η στάση αυτή προφανώς δυσαρέστησε τη διοίκηση του ΙΚΑ η οποία λίγες μόλις ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας θυμήθηκε να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσει παρέμβαση ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: