Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Κανονικά οι διορισμοί των νέων δημοτικών αστυνομικών - Δεν επηρεάζονται από τις δημοτικές εκλογές

Άρθρο-είδηση του δικηγόρου και καθηγητού συνταγματικού δικαίου στη σχολή ΔΑ Πτολεμαΐδας Κου Θαλή Μέλφου.


Δεν ισχύει το δίμηνο πάγωμα των διορισμών λόγω των δημοτικών εκλογών για τους αποφοίτους των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας: ειδική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή

Με ειδική διάταξη στο σχέδιο νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή ρυθμίζεται το ζήτημα του διορισμού των αποφοίτων των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας, κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης των διορισμών λόγω των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα που πήγε προς στιγμή να δημιουργηθεί σχετικά με το χρόνο διορισμού των εκπαιδευόμενων Δημοτικών Αστυνομικών οι οποίοι θα αποφοιτήσουν από τις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας στις 12 Σεπτεμβρίου.
Το ζήτημα δημιουργήθηκε επειδή στο σχέδιο νόμου για τις εκλογικές δαπάνες κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν από λίγες μέρες, προβλέπεται ότι η προεκλογική περίοδος (κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύονται οι διορισμού, καθώς και άλλες υπηρεσιακές μεταβολές) επιμηκύνεται από ένα μήνα, που ίσχυε έως τώρα, σε δύο μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές. Δεδομένου ότι οι δημοτικές εκλογές έχουν προκηρυχθεί για τις 14 Νοεμβρίου, το δίμηνο εντός του οποίου απαγορεύονται οι διορισμοί ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευόμενοι Δημοτικοί Αστυνομικοί που θα αποφοιτήσουν στις 12 Σεπτεμβρίου δεν θα προλάβαιναν επομένως να διοριστούν πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου (για το διορισμό απαιτείται έκδοση πράξης διορισμού από τον αρμόδιο Δήμαρχο και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), οπότε θα ήταν αναγκασμένοι να περιμένουν την εγκατάσταση των νέων δημοτικών Αρχών τον Ιανουάριο του 2011 για να προχωρήσει ο διορισμός τους, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως η υπαγωγή τους στο Ι.Κ.Α.
Η παραπάνω ρύθμιση προκάλεσε εύλογη ανησυχία στους εκπαιδευόμενους στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι είτε ομαδικά (οι εκπαιδευόμενοι της Πτολεμαΐδας έστειλαν σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών), είτε ατομικά (με σχόλια στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης) διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη καθυστέρηση του διορισμού τους, η οποία θα ήταν άδικη, οφειλόμενη στο τυχαίο γεγονός ότι ο χρόνος αποφοίτησής τους από τις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας συμπίπτει με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ενώ ο διορισμός τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτει προεκλογικές σκοπιμότητες, δεδομένου ότι η προκήρυξη των θέσεων είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν από τις δημοτικές εκλογές. Οι διαμαρτυρίες τους όπως φαίνεται έπιασαν τόπο, καθώς στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται (στο άρθρο 17) ότι η αναστολή των διορισμών δεν ισχύει, κατ’ εξαίρεση, για το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ στο αρχικό κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η μόνη εξαίρεση αφορούσε τη διαδικασία μετατάξεων που προβλέπεται στο ν. 3852/2010 (σχέδιο «Καλλικράτης»). Στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου αναφέρονται τα εξής: «…εξαιρούνται οι απόφοιτοι των σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας, δοθέντος ότι ο χρόνος αποφοίτησής τους, που συνάδει και με τον άμεσο διορισμό τους, συμπίπτει με το κρίσιμο δίμηνο χρονικό διάστημα (…). Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε, τουλάχιστον, επί ένα τετράμηνο αδυναμία διορισμού των δημοτικών αστυνόμων και κατ’ ακολουθία μη άσκησης των καθηκόντων τους».
Με τα νέα δεδομένα (εφόσον φυσικά δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της συγκεκριμένης διάταξης κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή), η διαδικασία διορισμού των νέων Δημοτικών Αστυνομικών θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά. Οι αρμόδιοι Δήμαρχοι οφείλουν να εκδώσουν την πράξη διορισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την αποφοίτηση των νέων Δημοτικών Αστυνομικών από τις Σχολές, δηλαδή μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία διορισμού πρέπει να ανατρέχει στην ημερομηνία αποφοίτησής τους. Η πράξη αυτή πρέπει ακολούθως θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στη συνέχεια παρατίθεται η κρίσιμη διάταξη για τους αποφοίτους των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας στο άρθρο 17 του σχεδίου νόμου, καθώς και το άρθρο 28 του ν. 2190/1994, στο οποίο παραπέμπει.

Άρθρο 17 του Σχεδίου Νόμου
Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (28, Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 28 του ν. 2190/1994
Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
κατά τις προεκλογικές περιόδους
1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
3. (…).
4. (…).
5. Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. 
 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φυσική εξέλιξη ήταν, μετά την εξίσωση των δόκιμων Δημοτικών Αστυνομικών με τους Δόκιμους των υπόλοίπων Σωμάτων Ασφαλείας θα γινόνταν και η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ανώνυμος είπε...

Μόνο φυσική εξέλιξη δεν ήταν, στο προσχέδιο νόμου δεν υπήρχε αυτό το εδάφιο, προστέθηκε μετά από παρεμβάσεις και αφού τέθηκε ως θέμα και στην ανοιχτή διαβούλευση.

Ανώνυμος είπε...

Δεν διαφωνώ συνάδελφε οτί στην αρχή δεν το είχαν υπ'όψιν τους και πιθανώς μέσω της δημόσιας διαβούλευσης να το πήραν χαμπάρι, αλλά μετά την εξίσωση της σχολής της Δημοτικής Αστυνομίας με τις παραγωγικές σχολές της ΕΛΑΣ, του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ, του ΣΤΡΑΤΟΥ και της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (βλέπε σχετικό έγγραφο: http://www.poeota.gr/_download/56840-2008.pdf)η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν αναμενόμενη.