Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Καλά νέα..μετά από καιρό

Δημοσιεύουμε προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων την παρακάτω επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ όπως ακριβώς μας κοινοποιήθηκε λίγο νωρίτερα.

Προς:
Συλλόγους – Μέλη
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε με τον Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 58/23-4-2010), ρυθμίζονται θέματα για την φορολογία εισοδήματος.

Από τις διατάξεις του νέου αυτού φορολογικού Νόμου δεν επήλθε καμιά μεταβολή που να αφορά τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης, συνεπώς παραμένει το ισχύον καθεστώς της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν. 3724/2004 σύμφωνα με την οποία «τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού όπως αυτά καθορίζονται με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/1999 δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-4-1998….»

Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή καθημερινά δεχόμαστε πολλά ερωτήματα από συναδέλφους και υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, σας ζητούμε να ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των φορέων σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή τα έξοδα κίνησης θα είναι 295,5 Ευρώ;

Δ.Σ. ΣΔΑΘ είπε...

Αν δεν υπάρξει κάποια νέα αλλαγή θα ισχύσει μόνο η περικοπή του 20%.

Ανώνυμος είπε...

Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Δεν θέλαμε να πούμε τίποτα φοβούμενοι νέου πακέτου μέτρων, αλλά αφού το δίνει στη δημοσιότητα η ΠΟΕ-ΟΤΑ...