Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Προσλήψεις συμβασιούχων (οκτάμηνα) στον Δ. Θεσσαλονίκης

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις

Την πλήρωση 826 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου διάρκειας οκτώ μηνών προκήρυξε ο δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν:

 • 590 θέσεις εργατών καθαριότητας ΥΕ,

 • 70 θέσεις οδηγών τρικύκλων ΔΕ,

 • 105 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων και φορτηγών καθαριότητας ΔΕ,

 • 20 θέσεις οδηγών ρυμουλκών ΔΕ,

 • 2 θέσεις χειριστών σαρώθρων ΔΕ,

 • 1 θέση χειριστή φορτωτή ΔΕ,

 • 2 θέσεις ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων ΔΕ,

 • 2 θέσεις τεχνιτών ελαστικών ΔΕ,

 • 8 θέσεις μηχανικών αυτοκινήτων ΔΕ,

 • 5 θέσεις ηλεκτροσυγκολλητών ΔΕ,

 • 2 θέσεις οξυγονοκολλητών ΔΕ,

 • 2 θέσεις μηχανοτεχνιτών δικύκλων ΔΕ,

 • 2 θέσεις τεχνιτών αμαξωμάτων ΔΕ,

 • 1 θέση τεχνίτη βαφής αυτοκινήτων ΔΕ,

 • 7 θέσεις ηλεκτροτεχνιτών εναεριτών ΔΕ,

 • 5 θέσεις χειριστών ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων ΔΕ και

 • 2 θέσεις οδηγών φορτηγών ΔΕ.

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για το εποχικό προσωπικό όπως αυτά ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο «ΑΣΕΠ- ΣΟΧ. 1» η οποία διατίθεται και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Βενιζέλου 45, (ΤΚ 54631).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα και λήγει στις 7 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στον αρμόδιο γραφείο για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και την παραλαβή του εντύπου της προκήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 14:00.

Oλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2310-375269. Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αποστείλουν τις αιτήσεις του ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο θα κριθεί με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Την ανακόινωση του δήμου θα την βρείτε εδώ

(Πηγή : www.taxalia.blogspot.com)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://englishrussia.com/index.php/2010/05/24/the-most-unusual-metro-in-the-world Δεν τον προσλαμβάνουν των άνθρωπο εδώ; Τεχνογνωσία έχει, μάλλον πιο γρήγορα θα τελείωνε ,τηρουμένων των αναλογιών βέβαια και κυρίως πιο οικονομικά το μετρό της νύμφης του Θερμαϊκού!!!Άσε που τον λένε και Λεωνίδα,άλλους 300 ακόμα να βρούμε και το φτιάξαμε παίδες!!!!!This is parta!!!