Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Προσφυγή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. στο ΣτΕ κατά των περικοπών των επιδομάτων και του δώρου.

Μια ενδιαφέρουσα είδηση συλλέξαμε σήμερα από το διαδίκτυο. Μια είδηση που αφορά το νόμο Ν. 3833/2010 με τον οποίο έγιναν πράξη οι περικοπές των επιδομάτων και του δώρου (και) των δημοτικών υπαλλήλων. Αν και φαίνεται απίθανo στην φάση που βρισκόμαστε να προχωρήσει αυτή η δικαστική διεκδίκηση, αξίζει να την αναφέρουμε:

Το άρθρο έχει ως εξής:


Προσφυγή δημοτικού υπαλλήλου στο ΣτΕ κατά των περικοπών στις αποδοχές του

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε υπάλληλος του Δήμου Γλυφάδας Αττικής, στρεφόμενος κατά των πρόσφατων περικοπών της κυβέρνησης στο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, ζητεί να ακυρωθεί η άρνηση του δημάρχου Γλυφάδας να του καταβάλλει πλήρεις τις αποδοχές του, χωρίς τις περικοπές που προβλέπει ο Ν. 3833/2010 για τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Στην προσφυγή του υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγματική η περικοπή κατά 12% του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, κατά 12% των μηνιαίων κατ’ αποκοπή εξόδων κινήσεως ΟΤΑ και κατά 30% του επιδόματος εορτών του Πάσχα, όπως και η περικοπή κατά 30% του επιδόματος αδείας και του δώρου Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η περικοπή των αποδοχών του, μέσω της περικοπής των επιδομάτων, είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, της προστασίας της εργασίας. Επίσης, είναι αντίθετη στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος που αφορούν την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αλλά και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Ρώμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: