Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Στις 22 Μαΐου η επόμενη πληρωμή των π. Δ.Α. του δήμου Θεσσαλονίκης - Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Θ. προς το Σ.Δ.Α.Θ.


Αριθ. Πρωτ.: 784


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
────────  ────────
Ταχ. Δ/νση: Β. Γεωργίου Α΄- 1.
ΤΚ 546 40
Τηλ: 2313317 101
Φαξ: 2313317 187ΠΡΟΣ: Σύλλογο Εργαζομένων πρώην 
Δημοτικών Αστυνομικών 

                                                 
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις ημερομηνίες καταβολής μισθοδοσίας των πρώην Δημοτικών Αστυνόμων, που τελούν σε καθεστώς  διαθεσιμότητας».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των επερχόμενων μισθοδοτικών περιόδων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποχρεούται να μεταβάλει το καθεστώς καταβολής των αποδοχών, από πληρωμή προκαταβολής σε πληρωμή δεδουλευμένων.
Αυτό συνεπάγεται ότι μετά τις 11 Απριλίου, ημέρα εξόφλησης μηνός Απριλίου, η επόμενη ημερομηνία πληρωμής θα είναι η 22 Μαΐου για το Α’ δεκαπενθήμερο του Μαΐου και στις 10 Ιουνίου για το Β’ δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Εφεξής και μέχρι την οριστική μετακίνηση σας οι αποδοχές θα καταβάλλονται με την ίδια συχνότητα.
Η παραπάνω μεταβολή θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με διαδικασίες επιστροφής αποδοχών, λαθών στις βεβαιώσεις αποδοχών, καθυστέρηση στην αποστολή των φύλλων διακοπής μισθοδοσίας και τέλος αποφυγή εκκρεμοτήτων με τα ασφαλιστικά ταμεία.
                                                                  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ      
    ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                

(κλικ για μεγέθυνση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: