Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το πρόγραμμα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων των  πρώην δημοτικών αστυνομικών υποψηφίων για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία. 

Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση-πρόσκληση εδώ

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

α) Οι υποψήφιοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία, παραπέμπονται όλοι μηδενός εξαιρουμένου, σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα-καταλληλότητά τους από υγειονομικής πλευράς. 

β) Οι ημερομηνίες εξέτασης είναι δεσμευτικές και καθορίζονται ανάλογα με το αστυνομικό τμήμα υποβολής της αίτησης αναστημομέτρησης.

γ) Υγειονομικές εξετάσεις, όπως πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος, πρόσφατη μικροβιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, θα πρέπει να έχουν γίνει με προσωπική ευθύνη του κάθε υποψηφίου πριν την ημέρα εξέτασης από την επιτροπή, στην οποία θα κατατεθούν τα αποτελέσματα.

δ) Σύμφωνα με την ανακοίνωση όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ενυπόγραφα με ευθύνη των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: