Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ποιές διαφημιστικές πινακίδες είναι παράνομες

Μια ανάρτηση σχετική με τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, την οποία θέλαμε εδώ καιρό να "ανεβάσουμε" αλλά δε βρίσκαμε το χρόνο...

Γιατί δεν θέλουμε τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες;

Βασικός στόχος μας είναι η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των οδηγών. Σημαντικό επίσης είναι η προστασία και η ανάδειξη του δημόσιου χώρου.

Στην πιο πρόσφατη (26/02/2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων αναφέρεται χαρακτηριστικά: Διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας στον τομέα αυτό όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, αντιθέτως συνεχώς διογκώνεται, συντελώντας όλο και περισσότερο στην υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στην υπονόμευση της οδικής ασφάλειας.

Μια παράνομη διαφημιστική πινακίδα:

- Αναιρεί την αξία της ανθρώπινης ζωής αποτελώντας αιτία τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς απώλειας συνανθρώπων μας

-Υποβαθμίζει την καθημερινότητά μας εμποδίζοντας την εύκολη και απρόσκοπτη προσπελασιμότητα των πεζοδρομίων

- Πληγώνει την ευαισθησία μας όσον αφορά στην από κοινού δημιουργία ενός καλαίσθητου και αρμονικού δημόσιου χώρου

- Εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολύ συγκεκριμένων διαφημιστικών εταιρειών που συχνά χρησιμοποιούν τη διαφήμιση ως μέσο εξαγοράς συνειδήσεων.

Τι εννοούμε όταν λέμε υπαίθρια διαφήμιση;

Υπαίθρια διαφήμιση είναι η προβολή στον εξωτερικό χώρο με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών του διαφημιζόμενου. Από τις διαφημίσεις αυτές άλλες είναι νόμιμες και προστατεύονται από το νόμο και άλλες είναι παράνομες. Αποτελεί στη χώρα μας συνηθισμένη πρακτική η παράνομη διαφημιστική προβολή με αποτέλεσμα ο νόμος να ρυθμίζει ειδικά τις περιπτώσεις απαγόρευσής της.

Παρότι η διαφήμιση προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου και της οικονομικής δράσης, η παράνομη διαφήμιση διώκεται για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την υπαίθρια διαφήμιση;

Το καθεστώς της υπαίθριας διαφήμισης ρυθμίζεται από ειδική νομοθεσία, ιδίως δε από το νόμο 2946/2001 όπως ερμηνεύεται από την πλούσια νομολογία των δικαστηρίων. Στο πλαίσιο του ειδικού αυτού καθεστώτος έχουν εκδοθεί σειρά εγκυκλίων λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του όλου θέματος. Το καθεστώς των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων εμπίπτει εξάλλου σε γενικά νομοθετήματα και διεθνείς συμφωνίες όπως:

- Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

- Οι πολεοδομικές διατάξεις και ιδίως ο ΓΟΚ

- Το καθεστώς του ιστορικού κέντρου των μεγάλων πόλεων.

- Η διεθνής συνθήκη για την οδική σήμανση της Βιέννης

Η νομοθεσία που ισχύει είναι επαρκής για να αποξηλωθούν από τους αρμόδιους φορείς και για να μην τοποθετούνται παράνομες διαφημιστικές πινακίδες;

Ναι! Και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο.

Στην ερώτηση αν το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε και κατάφερε να ξηλώσει τις διαφημιστικές πινακίδες από τον Δήμο του, είναι επαρκές, ο δήμαρχος Γαλατσίου Αττικής απαντά: «Βεβαιότατα. Εμείς σεβαστήκαμε και εφαρμόσαμε τους νόμους, όπως οφείλαμε, και τις ξηλώσαμε. Μάλλον αναγκάστηκαν και τις ξήλωσαν οι ίδιοι (οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις διαφημιστικές πινακίδες). Ολες. Τις κατέβασαν ήσυχα και ωραία, γιατί αν τις βγάζαμε εμείς, ο νόμος προβλέπει ότι θα έπρεπε να μας πληρώσουν». (Συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009).

«Τα συνεργεία μας έχουν εδώ και καιρό προχωρήσει στην ολική αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τον αστικό ιστό της πόλης. Ενεργήσαμε όπως προβλέ­πει ο νόμος και αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο καθεστώς των παρά­νομων και επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων που επικρατούσε επί χρόνια στην πόλη μας, βάζοντας πάνω από όλα την ασφάλεια των πολιτών και την καλαισθησία της πόλης”, δήλωσε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης (Συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία, 3 Φεβρουαρίου 2010).

Οι διαφημιστικές πινακίδες είναι πράγματι επικίνδυνες για την οδήγηση;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι οι πινακίδες που τραβούν την προσοχή μας και είναι τοποθετημένες σε νησίδες, πεζοδρόμια και σημεία που μπορεί να προξενήσουν δυστυχήματα, κάθετα προς το ρεύμα κυκλοφορίας είναι παράνομες και επικίνδυνες και πρέπει να ξηλωθούν. Το ίδιο ακριβώς αποφάσισε και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι γονείς παιδιών που έχασαν τη ζωή τους πάνω σε τέτοιες πινακίδες τελικά δικαιώθηκαν, όταν ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών έκρινε ότι «ο θάνατος πάνω σε μια παράνομη διαφημιστική πινακίδα είναι ανθρωποκτονία εξ αμελείας». Να διευκρινίσουμε εδώ ότι κανένας δεν θέλει να σταματήσουν οι διαφημίσεις, να κλείσουν όλες οι διαφημιστικές εταιρείες και να μείνουν στον δρόμο οι εργαζόμενοι σε αυτές. Εκείνο που θέλουμε είναι να απομακρυνθούν όσες βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή μας και υποβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο. Γιατί οι σύγχρονοι δρόμοι πρέπει να συγχωρούν τα λάθη των οδηγών. Οχι να έχουν παγίδες που τους σκοτώνουν.

Τουλάχιστον 8 συμπολίτες μας κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους μετά από πρόσκρουση σε διαφημιστικές πινακίδες… Ένα στα δέκα αυτοκινητιστικά ατυχήματα οφείλεται στις Διαφημιστικές Πινακίδες… Το 2008, μόνο στην Αττική, εξ αιτίας των διαφημιστικών πινακίδων σημειώθηκαν 300 ατυχήματα εκ των οποίων τα 11 ήταν θανατηφόρα…

Ποιος έχει τη βασική αρμοδιότητα να αφαιρεί τις διαφημιστικές πινακίδες;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία την αρμοδιότητα αυτή την έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Υπάρχουν και ειδικότερες περιπτώσεις, όπως περιγράφονται από το Νόμο: σε μεγάλους οδικούς άξονες το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Ιδιαίτερες αρμοδιότητες σε αυτό έχει η Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μια διαφημιστική πινακίδα μπορεί να χαρακτηριστεί παράνομη. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν:

- Οι διαφημιστικές πινακίδες των οποίων η χωροθέτηση δεν έχει οριστεί από τον αρμόδιο για την αδειοδότηση φορέα (συνήθως είναι οι Δήμοι), μετά από αυτοψία ώστε οι θέσεις αυτές να είναι σύμφωνες με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία.

- Όλες οι διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται σε ταράτσες ή καλύπτουν τις όψεις κτηρίων είναι παράνομες. Απαγορεύεται, επίσης η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.

- Οι διαφημιστικές πινακίδες, στις οποίες δεν αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή διαφημιζόμενου και ο αριθμός της άδειας για την τοποθέτησή της.

- Οι διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται σε θέση που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους οδηγούς ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά. Όσες πινακίδες βρίσκονται στο οδόστρωμα δρόμων, σε νησίδες ασφαλείας, σε ανισόπεδες διαβάσεις, κ.ά.

-Οι διαφημίσεις που είναι τοποθετημένες σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας

- Οι πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε κατοικημένες περιοχές και που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων.

- Οι διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Επίσης σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και σε παραδοσιακά κτίρια.

- Οι διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Ενδεικτικά παραδείγματα τύπων διαφημιστικών πινακίδων :

Διαφημιστικές πινακίδες σε ταράτσες (είναι όλες παράνομες!)Kατασκευές τύπου pisaΚατασκευές τύπου ρακέταΚατασκευές τύπου ΠύργοςΔιαφημιστικά τύπου «Σάντουιτς» σε κολώνεςΚατασκευές σε περιφράξεις ακάλυπτων χώρων ή ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών – Μεσοτυχίες και τυφλές όψεις κτιρίωνΕνδεικτικά παραδείγματα παράνομων διαφημιστικών πινακίδων :

Διαφημιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, διαχωριστικές νησίδες, νησίδες ασφαλείαςΡακέτες σε νησίδα και πεζοδόμιο που προκαλούν φονικά ατυχήματαΣυμλπέγματα διαφημιστικών πινακίδων η κάθε μία παράνομη για διαφορετικό λόγο
(πηγές : illegalsigns.gov.gr , esyprota.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: