Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

"Φοροκάρτα". Τι και πως..

Ξεκίνησε η διάθεσή της από τις τράπεζες.

►Θα αποτελέσει το βασικό μέσο της κυβέρνησης προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο σύστημα αποδείξεων

Από τη «φοροτρέλα» των αποδείξεων στη φοροκάρτα. Ήδη οι τράπεζες ξεκίνησαν σταδιακά από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, να χορηγούν δωρεάν την «κάρτα αποδείξεων» που προετοίµαζε για αρκετούς µήνες η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών. Η χρήση της κάρτας θα είναι προαιρετική και θα αποτελέσει το βασικό µέσο της κυβέρνησης προκειμένου να εφαρµοστεί από το επόµενο έτος το νέο σύστηµα αποδείξεων µε την κατάργηση φοροαπαλλαγών και την υποχρεωτική δήλωση περισσότερων αποδείξεων σε σχέση µε τα ισχύοντα. «Το Βήµα της Κυριακής» παρουσιάζει ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά µε το πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστηµα καταγραφής αποδείξεων µε τη φοροκάρτα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των πολιτών, των εµπορικών επιχειρήσεων, των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, αλλά και των τραπεζών.

1. Τι είναι η «κάρτα αποδείξεων»;

Η «κάρτα αποδείξεων είναι µια προσωπική κάρτα συλλογής αποδείξεων καταναλωτικών και άλλων δαπανών, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούµενο να συλλέγει και να υποβάλλει αυτοµάτως τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, ώστε να καλύψει το ποσό που ορίζει ο νόµος µε βάση το εισόδηµά του και να µην επιβαρυνθεί µε επιπλέον φόρο κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης χωρίς άλλη διαδικασία. Η κάρτα αποδείξεων δεν είναι υποχρεωτική, δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν, είναι ανώνυµη και έχει σκοπό, σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, να διευκολύνει τους πολίτες όσον αφορά τη συλλογή και την καταµέτρηση των αποδείξεων και την υποβολή τους στις αρµόδιες αρχές για φορολογικούς λόγους.

2. Πώς ενεργοποιείται η κάρτα;

Κάθε κάρτα διαθέτει έναν µοναδικό αριθµό. Ο κάτοχος ενεργοποιεί την κάρτα συνδέοντας τον αριθµό της µε τον ΑΦΜ του (χωρίς τη διαµεσολάβηση της τράπεζας ή τρίτων) µε τους εξής τρόπους:

* Αποστέλλοντας ένα SMS µέσω κινητού τηλεφώνου στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) στο 54053 (χρέωση: 0,011 ευρώ / SMS, τυπολογία: ΑΦΜ, κενό, 10ψήφιος αριθµός της κάρτας αποδείξεων).

* Μέσω της ειδικής εφαρµογής στην ιστοσελίδα http://link.minfin.gr/karta του υπουργείου Οικονοµικών.

3. Σε ποιες επιχειρήσεις/συναλλαγές µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε ποιον τρόπο;

Η κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε συνεργαζόµενη επιχείρηση διαθέτει συσκευή αποδοχής πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών (Point of Sales - POS). Η συναλλαγή καταγράφεται µε µια απλή διαδικασία: µετά την έκδοση της απόδειξης ο υπάλληλος ή ο επιχειρηµατίας «περνάει» την κάρτα αποδείξεων από το POS και πληκτρολογεί το ποσό της συναλλαγής. Αµέσως εκτυπώνεται αποδεικτικό που δίνεται στον πελάτη µαζί µε την απόδειξη της συναλλαγής. Η απόδειξη φυλάσσεται για πιθανό έλεγχο από την Εφορία.

4. Πόσες κάρτες µπορεί να διαθέτει κάθε πολίτης;

Κάθε πολίτης (µερίδα αποδείξεων/ ΑΦΜ) µπορεί να είναι συνδεδεµένος µε περισσότερες από µία κάρτες, µε στόχο τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας να διαθέτουν καθένα τη δική του.

5 Πώς ενηµερώνονται οι πολίτες για τις αποδείξεις που έχουν καταχωριστεί στη µερίδα τους µέσω της κάρτας;

Μέσω της ιστοσελίδας http://link.minfin.gr/karta και ειδικής εφαρµογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ ο κάτοχος της κάρτας θα έχει πρόσβαση σε ειδική υπηρεσία, η οποία θα του εµφανίζει την ανάλυση των εξόδων που έχει κάνει (ανά αγορά).

6. Πώς θα προµηθευτούν οι πολίτες την κάρτα;

Η κάρτα είναι διαθέσιµη δωρεάν από τα υποκαταστήµατα του συνόλου σχεδόν των τραπεζών που συµµετέχουν στην εν λόγω δράση σε όλη την επικράτεια. Η τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και επιτρέπεται να καταγράψει τον ΑΦΜ ή άλλα προσωπικά στοιχεία του πολίτη στον οποίο χορήγησε την κάρτα. Κατά την παραλαβή της δεν ζητείται ταυτότητα ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, ούτε γίνεται σύνδεση της κάρτας µε τον κάτοχο.

7. Πόσο λεπτοµερή είναι τα στοιχεία που συλλέγονται;

Από την κάθε συναλλαγή καταγράφονται αποκλειστικά: ο χρόνος της αγοράς, ο ΑΦΜ του καταστήµατος/επιχείρησης, ο αριθµός της κάρτας µε την οποία έγινε η καταγραφή της συναλλαγής και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. ∆εν καταγράφεται η ανάλυση της συναλλαγής (τι ακριβώς αγοράστηκε, αγαθό ή υπηρεσία).

8. Οταν χρησιµοποιείται η κάρτα, πρέπει το κατάστηµα να εκδώσει και απόδειξη;

Η απόδειξη πρέπει να εκδίδεται κανονικά, και µάλιστα µόνο τότε µπορεί να πιστωθεί η κάρτα µε το ποσό της συναλλαγής που έγινε. Η απόδειξη φυλάσσεται για περίπτωση έλεγχου από την Εφορία. Ο πολίτης όµως δεν υποχρεούται πλέον να υπολογίσει το άθροισµα των αποδείξεων και να το υποβάλει στην Εφορία.

9. Τι θα συµβεί αν το κατάστηµα δεν έχει τη συσκευή αποδοχής καρτών;

Σε συναλλαγές όπου τα καταστήµατα δεν έχουν POS συµβατό µε την κάρτα αποδείξεων, κρατά ο φορολογούµενος τις αποδείξεις και τις συνυπολογίζει στα έξοδά του στο τέλος του χρόνου, συµπληρωµατικά µε τις ηλεκτρονικά καταχωρισµένες αποδείξεις του.

10. Τι γίνεται αν χαθεί η κάρτα;

Η κάρτα είναι προσωπική µε την έννοια ότι αφορά µόνο έναν πολίτη (ΑΦΜ) και άρα δεν έχει λόγο κάποιος να την κλέψει και να τη χρησιµοποιήσει. Οι αποδείξεις από τη στιγµή της υποβολής τους είναι συνδεδεµένες µε τον ΑΦΜ και όχι µε την κάρτα.

11. Αν ξεπεράσω το όριο των ζητούµενων αποδείξεων, πληρώνω περισσότερο φόρο;

Οι δαπάνες δεν αποτελούν φορολογικό τεκµήριο και άρα δεν τίθεται θέµα επιπλέον φορολόγησης.

12. Τι δεδοµένα περιέχει η κάρτα αποδείξεων;

Στην κάρτα αποδείξεων δεν καταχωρίζονται στοιχεία από τις συναλλαγές του κατόχου, εκτός από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και το ποσό της απόδειξης. Η κάρτα αποδείξεων επιτρέπει κατά τη συναλλαγή την εύκολη και γρήγορη καταχώριση στη μερίδα του κατόχου που τηρείται στη ΓΓΠΣ. Η διαδικασία εκτελείται μέσω του τερματικού πιστωτικών καρτών (Point of Sales Terminal - POS) της επιχείρησης. Η κάρτα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην περιέχει προσωπικά στοιχεία, γραμμωτό κώδικα (barcode), στοιχεία αγορών ή άλλο πεδίο με δεδομένα. Εμπεριέχει μόνο έναν μοναδικό δεκαεννεαψήφιο (19) αριθμό, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με τον κάτοχο κατά την παραλαβή της. Στη μερίδα αποδείξεων του κάθε φορολογουμένου δεν καταχωρίζονται επί μέρους στοιχεία, όπως τα είδη που αγοράστηκαν κτλ. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στοιχεία διαγράφονται αυτομάτως από το σύστημα της ΓΓΠΣ μετά την εκκαθάριση του οικονομικού έτους. 

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εξετάσει την κάρτα αποδείξεων και έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: