Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΥΠ.ΕΣ. : Υποχρεωτική για την εκάστοτε υπηρεσία η χορήγηση άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα που αίτηται ο υπάλληλος

Σε έκδοση εγκυκλίου με ημερόμηνία έκδοσης 19 Μαίου και η οποία αφορά τις άδειες ανατροφής παιδιού προχώρησε το ΥΠ.ΕΣ. κατόπιν πρότασης του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο, το ΥΠ.ΕΣ. αποσαφηνίζει ότι η χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου κατα το χρονικό διάστημα που την αιτείται ο υπάλληλος, καθίσταται υποχρεωτική. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ ενεπλάκη κατόπιν καταγγελίας δημοτικού υπαλλήλου. (Πιθανότατα η καταγγελία έγινε από υπάλληλο του Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσ/νίκης)

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις

ΣΧΕΤ.: το με Α.Π.: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. /Φ.1Δ/3593/7-4-2010 (αρ. έκθεσης 230/Θ/2010)


Κατόπιν πρότασης του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που προέκυψε ύστερα από εξέταση καταγγελίας δημοτικού υπαλλήλου αναφορικά με την υποχρέωση της υπηρεσίας να χορηγήσει τη διευκόλυνση της παρ. 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007) για ανατροφή τέκνου το χρονικό διάστημα στο οποίο αιτείται ο υπάλληλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων έχει ως σκοπό την εύνοια των γονέων προκειμένου να αναθρέψουν τα τέκνα τους ηλικίας έως τεσσάρων ετών. Οι διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος για την προστασία του γάμου, της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας καθιστούν τη χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου κατά το χρονικό διάστημα που την αιτείται ο υπάλληλος υποχρεωτική για την υπηρεσία.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες λόγω χορήγησης της εν λόγω άδειας, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως εκ μέρους της υπηρεσίας ο κατάλληλος προγραμματισμός, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών των αναγκών καθώς και η εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας.
Οι Περιφέρειες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εποπτεύουν.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στο πεδίο Περιφερειακή Διοίκηση–Αυτοδιοίκηση / Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄βαθμού /Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων – ΚΚΔΚΥ / Εγκύκλιοι.

Κατεβάστε την εγκύκλιο από εδώ

Επίσεις, διαβάστε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του ιστολόγιου δημοτικής αστυνομίας Αθήνας,
σχετικά με την πραγματοποίηση γενικής ενημέρωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το σύνολο των Τμημάτων και Διευθύνσεων της δημοτικής αστυνομίας Αθήνας από τον διευθυντή της αρμόδιας διεύθυνσης. Άσχετα με το τι ειπώθηκε κατα την διάρκεια της ενημέρωσης, ανάλογες κινήσεις θα θέλαμε να γίνονται και στην Θεσσαλονίκη. Διότι καλές είναι οι "επιχειρήσεις" αλλά η εκ των προτέρων άριστη γνώση του τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως ΠΩΣ το κάνουμε, είναι απαραίτητή προϋπόθεση για την σωστή διεκπεραίωση του καθημερινού μας έργου. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: