Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Εγκύκλιος για την εκπαίδευση των προ Π.Δ. 135/2006 Δ.Α.

Εγκύκλιο που αφορά την διεξαγωγή του τελευταίου ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης για υπαλλήλους Δημοτικής αστυνομίας εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ με αναγραφόμενη ημερομηνία την 01/04/10. Η εγκύκλιος, η οποία βρίσκεται εδώ και μπορείτε να "κατεβάσετε" από εδώ έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή τελευταίου ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης για υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διεξαγωγή της τελευταίας σειράς του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263), για προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας, πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. 135/2006 και δεν είχε εκπαιδευτεί θα λάβει χώρα:

- από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010 έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές- Αττικής).

Οι προς επιμόρφωση υπάλληλοι δημοτικής αστυνομίας που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να διαμείνουν εντός της Σχολής παρακαλούνται να προσέλθουν την Κυριακή 11 Απριλίου 2010 κατά τις ώρες 18:00 έως 21:00 στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Κτίριο Γ΄ (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές- Αττικής).

Οι επιμορφωνόμενοι που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να διαμείνουν εντός της Σχολής παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Κτίριο Γ΄ (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές- Αττικής) τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010 και ώρα 07:30π.μ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Περιφέρειες στις οποίες απευθύνεται το παρόν να αποστείλουν άμεσα το παρόν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι δημοτικής αστυνομίας που έχουν υποβάλει αίτηση για τη συμμετοχή τους στο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για το διάστημα από 12 Απριλίου 2010 έως 7 Μαΐου 2010.

Επίσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν στολή.
  • Τα μαθήματα διεξάγονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις πρωινές ώρες.
  • Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι δηλώσαντες διαμονή θα διαμείνουν εντός των εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές- Αττικής). Επίσης, προβλέπεται η παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό, μεσημεριανό- βραδινό) συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, για όσους έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση για τη διατροφή.
  • Ο αριθμός των δικαιολογημένων απουσιών που δικαιούται ο προς επιμόρφωση υπάλληλος είναι δύο (2) ημέρες σε όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης των καθοριζόμενων ημερών, ο υπάλληλος αποκλείεται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: